naruto shippudenšŸ‰ 1

by Keen Blob

72
55973
Share
Report

Description

naruto shippudenšŸ‰ 1, a project made by Keen Blob using Tynker. Learn to code and make your own app or game in minutes.

Tags

Game, Art, Photo, Animation, Boss Fight, Arcade, Dodging, Simulator

Concepts

basic math, delays, simple variables, miscellaneous, simple sound playing, variables, simple loops, simple conditionals, advanced math, conditional loops

 • #Lines:246
 • #Actors:13
 • #Costumes:27
 • #Scripts:45

Text Snippets

 • special move-itachi
 • drawing copy copy
 • drawing copy copy copy
 • drawing copy copy copy copy
 • drawing copy copy copy copy copy
 • drawing copy copy copy copy copy copy

Images

 • background scene - drawing
  background scene - drawing
 • red button - red button off
  red button - red button off
 • red button - red button on
  red button - red button on
 • image1 - image1
  image1 - image1
 • image1 - image
  image1 - image
 • image - image
  image - image
 • green button - green button off
  green button - green button off
 • green button - green button on
  green button - green button on
 • image2 - image
  image2 - image
 • drawing12 - drawing
  drawing12 - drawing
 • drawing112 - drawing
  drawing112 - drawing
 • drawing1112 - drawing
  drawing1112 - drawing
 • drawing11111 - drawing
  drawing11111 - drawing
 • drawing - drawing
  drawing - drawing
 • naruto life - drawing
  naruto life - drawing
 • naruto life - drawing copy
  naruto life - drawing copy
 • naruto life - drawing copy copy
  naruto life - drawing copy copy
 • naruto life - drawing copy copy copy
  naruto life - drawing copy copy copy
 • naruto life - drawing copy copy copy copy
  naruto life - drawing copy copy copy copy
 • naruto life - drawing copy copy copy copy copy
  naruto life - drawing copy copy copy copy copy
 • naruto life - drawing copy copy copy copy copy copy
  naruto life - drawing copy copy copy copy copy copy
 • itachi life - drawing
  itachi life - drawing
 • itachi life - drawing copy
  itachi life - drawing copy
 • itachi life - drawing copy copy
  itachi life - drawing copy copy
 • itachi life - drawing copy copy copy
  itachi life - drawing copy copy copy
 • itachi life - drawing copy copy copy copy
  itachi life - drawing copy copy copy copy
 • itachi life - drawing copy copy copy copy copy
  itachi life - drawing copy copy copy copy copy
 • alien boulder - alien boulder
  alien boulder - alien boulder