quizz

by bảo minh.

0
22
Share
Report

Description

quizz, a project made by bảo minh. using Tynker. Learn to code and make your own app or game in minutes.

Text Snippets

  • Đố bạn khi beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu
  • bạn trả lời đúng rồi
  • bottom message box
  • bạn trả lời sai rồi
  • xin chào ! hãy cùng mình trả lời câu hỏi nhé
  • . cái gì có kích thước bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào cả?
  • bạn trả lời đúng rồi,
  • bạn trả lời sai rồi
  • bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì . vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy

Images