i am sick πŸŒΊπŸŒΈπŸŒΉπŸŒ·πŸβ˜˜οΈπŸ€πŸ’πŸŒΌπŸŒ»

by Obedient Meadow

3
1666
Share
Report

Description

i am sick πŸŒΊπŸŒΈπŸŒΉπŸŒ·πŸβ˜˜οΈπŸ€πŸ’πŸŒΌπŸŒ», a project made by Obedient Meadow using Tynker. Learn to code and make your own app or game in minutes.

Concepts

advanced motion, delays, simple events, simple costume handling, input/output

 • #Lines:28
 • #Actors:22
 • #Costumes:23
 • #Scripts:7

Text Snippets

 • i am sick πŸŒΊπŸŒΈπŸŒΉπŸŒ·πŸβ˜˜οΈπŸ€πŸ’πŸŒΌπŸŒ»
 • i am sick can u help me i would love that!🍭

Images

 • background scene - drawing
  background scene - drawing
 • drawing - drawing
  drawing - drawing
 • drawing1 - drawing
  drawing1 - drawing
 • drawing2 - drawing
  drawing2 - drawing
 • drawing3 - drawing
  drawing3 - drawing
 • drawing4 - drawing
  drawing4 - drawing
 • drawing4 - drawing1
  drawing4 - drawing1
 • drawing5 - drawing
  drawing5 - drawing
 • drawing6 - drawing
  drawing6 - drawing
 • drawing7 - drawing
  drawing7 - drawing
 • drawing8 - drawing
  drawing8 - drawing
 • drawing9 - drawing
  drawing9 - drawing
 • drawing10 - drawing
  drawing10 - drawing
 • drawing11 - drawing
  drawing11 - drawing
 • drawing12 - drawing
  drawing12 - drawing
 • drawing13 - drawing
  drawing13 - drawing
 • drawing14 - drawing
  drawing14 - drawing
 • drawing15 - drawing
  drawing15 - drawing
 • drawing16 - drawing
  drawing16 - drawing
 • drawing17 - drawing
  drawing17 - drawing
 • drawing18 - drawing
  drawing18 - drawing
 • drawing19 - drawing
  drawing19 - drawing
 • drawing20 - drawing
  drawing20 - drawing
 • drawing21 - drawing
  drawing21 - drawing

Remixes of " i am sick πŸŒΊπŸŒΈπŸŒΉπŸŒ·πŸβ˜˜οΈπŸ€πŸ’πŸŒΌπŸŒ»" (1)

i am sick πŸŒΊπŸŒΈπŸŒΉπŸŒ·πŸβ˜˜οΈπŸ€πŸ’πŸŒΌπŸŒ»
1.7k