πŸ˜„ Dress Up For School ☺

by Feline Claim

1
750
Share
Report

Description

πŸ˜„ Dress Up For School ☺, a project made by Feline Claim using Tynker. Learn to code and make your own app or game in minutes.

Tags

Game, Art, Customizer, Storytelling

Concepts

simple events, visibility, advanced costume handling, input/output, delays, simple messaging, simple costume handling

 • #Lines:27
 • #Actors:4
 • #Costumes:31
 • #Scripts:7

Text Snippets

 • oh no! you are late for school!
 • you over slept again!
 • you better get dressed in to your uniform! and fast!
 • try to ge to school bye 10:15 am
 • time to got to school
 • drawing copy copy
 • drawing copy copy copy
 • drawing copy copy copy1
 • drawing copy copy copy1 copy
 • drawing copy copy copy1 copy copy
 • drawing copy copy copy1 copy copy copy
 • drawing copy copy copy1 copy copy copy copy
 • drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy
 • drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy
 • drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy1
 • drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy2 copy
 • drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy2 copy copy
 • oh no! you didnt get to school on time! you have way too much clothes!!
 • well! atleast you get to stay home from school! (game ended)

Images

 • background scene - drawing
  background scene - drawing
 • background scene - drawing1
  background scene - drawing1
 • drawing - drawing
  drawing - drawing
 • drawing - drawing1
  drawing - drawing1
 • drawing1 - drawing
  drawing1 - drawing
 • drawing1 - drawing copy
  drawing1 - drawing copy
 • drawing1 - drawing copy1 copy
  drawing1 - drawing copy1 copy
 • drawing1 - drawing copy1 copy copy
  drawing1 - drawing copy1 copy copy
 • drawing1 - drawing copy1
  drawing1 - drawing copy1
 • drawing1 - drawing copy2
  drawing1 - drawing copy2
 • drawing1 - drawing copy3
  drawing1 - drawing copy3
 • drawing1 - drawing copy4
  drawing1 - drawing copy4
 • drawing1 - drawing copy5
  drawing1 - drawing copy5
 • drawing1 - drawing copy6
  drawing1 - drawing copy6
 • drawing1 - drawing copy7
  drawing1 - drawing copy7
 • drawing1 - drawing copy8
  drawing1 - drawing copy8
 • drawing2 - drawing
  drawing2 - drawing
 • drawing2 - drawing copy
  drawing2 - drawing copy
 • drawing2 - drawing copy copy
  drawing2 - drawing copy copy
 • drawing2 - drawing copy copy copy
  drawing2 - drawing copy copy copy
 • drawing2 - drawing copy copy copy1
  drawing2 - drawing copy copy copy1
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy1
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy1
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy2
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy2
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy2 copy
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy2 copy
 • drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy2 copy copy
  drawing2 - drawing copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy2 copy copy
 • drawing3 - drawing
  drawing3 - drawing

Remixes of "πŸ˜„ Dress Up For School ☺" (1)

πŸ˜„ Dress Up For School ☺
751